Výroba, distribúcia a dodávka tepla.

Kontakty

Pošlite nám správu

KolByt, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Kostolné námestie 32, 94603 Kolárovo
IČO: 36 525 481
IBAN: SK50 5600 0000 0038 4263 1005

Stránkové dni

Pondelok - Piatok: 8:00 - 12:00 Streda: 13:00 - 15:30