Výroba, distribúcia a dodávka tepla.

Výroba, rozvod
a predaj tepelnej
energie

Správa a údržba domového majetku.
Montáž a údržba plynu, vodomerov
a meračov tepla.

Predmetom podnikania spoločnosti

KolByt, s.r.o.

Hlavným predmetom činnosti podnikania spoločnosti je výroba, rozvod a predaj tepelnej energie.
O naše zariadenie sa staráme nepretržite s cieľom zabezpečiť zákazníkom vysokú kvalitu, plynulosť a spoľahlivosť dodávky tepla.

Neváhajte nás kontaktovať