Výroba, distribúcia a dodávka tepla.

O spoločnosti

KolByt, s.r.o.

Pod názvom KolByt, s.r.o. pôsobíme na trhu od roku 1998. Spoločnosť KolByt, s.r.o. je pokračovateľom činností bývalej príspevkovej organizácie Bytový podnik Kolárovo (1991-1997). Spoločnosť vznikla za účelom zabezpečenia správy majetku vo vlastníctve mesta Kolárovo, predovšetkým za účelom zabezpečenia prevádzky sústavy centrálneho zdroja tepla a správy obytných domov.

Hlavným predmetom činnosti podnikania spoločnosti je výroba, rozvod a predaj tepelnej energie.
O naše zariadenie sa staráme nepretržite s cieľom zabezpečiť zákazníkom vysokú kvalitu, plynulosť a spoľahlivosť dodávky tepla.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS v Nitre, oddiel: Sro, vl.č. 10787/N, deň zápisu 01.01.1998.

Predmetom podnikania spoločnosti