Výroba, distribúcia a dodávka tepla.

Výroba a rozvod tepla